MCW - Online Sertifikalı Eğitim
Learning is easy!

Sertifika Örneği

1250 TL


1000 TL

Learning is easy!

94 Eğitim
Videosu

90 Saat
Eğitim

Eğitime Hemen Başla

 • Ben Gülgûn Feyman
 • 1.1. Anadilimiz, Türkçemiz
  • 1.1.1. Türkçe’nin kısa tarihi
  • 1.1.2. Güzel konuşmanın önemi
  • 1.1.3. Nitelikli konuşmada bulunması gerekenler
 • 1.2. Etkili iletişimin temel kuralları
  • 1.2.1 İletişim nedir?
  • 1.2.2 İletişimin 3A’sı
  • 1.2.3 Prof. Dr. Ferris’in iletişim kuramı
  • 1.2.4 Sözcükler
  • 1.2.5 Ses tonu
  • 1.2.6 Beden dili
  • 1.2.7 Sözlü iletişim
  • 1.2.8 Sözsüz iletişim
 • 1.3. Etkili dinlemek
 • 1.4. İletişimde doğru ve yanlış davranışlar
 • 1.5. Bölüm kazanımları
 • 2.1. Diksiyon ve ses eğitimi
  • 2.1.1. Ses olayı
  • 2.1.2. Konuşma organlarının tanımlanması
   • 2.1.2.1. Ses kısıklığı
   • 2.1.2.2. Ses sağlığının korunması
  • 2.1.3. Dilimizde ünlülerin doğru çıkartılışı
   • 2.1.3.1. Türkçe'de ünlüler (Vokaller)
   • 2.1.3.2. Büyük ve küçük ünlü uyumu ve örnekler
   • 2.1.3.3. Ünlü düşmesi, ses kaynaşması ve daralma kuralı
  • 2.1.4. Dilimizde ünsüzlerin doğru sesletimi
   • 2.1.4.1. Türkçe'de ünsüzler (konsonlar) ve sınıflandırılması
   • 2.1.4.2. Ünsüz türemesi / ünsüz düşmesi
  • 2.1.5. Söyleyiş ve boğumlama
   • 2.1.5.1. Boğumlama nedir?
   • 2.1.5.2. Boğumlama alıştırmalarına örnek
   • 2.1.5.3. Dil‐ Dudak Egzersizi
  • 2.1.6. Vurgu ve Vurgu Örnekleri
  • 2.1.7. Tonlama ve Tonlama Örnekleri
  • 2.1.8. Ulama ve örnekleri
  • 2.1.9. Türkçemiz Yazıldığı gibi okunan bir dil değildir
   • 2.1.9.1. Türkçe'de “ Ğ “nin söyleniş özelliği
   • 2.1.9.2. “Geleceğim” “Gideceğim” nasıl okunur
   • 2.1.9.3. “Yarınnn”-“Sonraaa”
   • 2.1.9.4. “Şapkalar “ nerede?
   • 2.1.9.5. Ah şu şımarık bağlaçlar.( ve- ile)
   • 2.1.9.6. “A” ve “e” söylenişi
 • 2.2. Dil ve Konuşma
  • 2.2.1. Diyafram ve nefesi kullanmak
  • 2.2.2. Sesin nitelikleri
  • 2.2.3. Bölgesel söyleyişlerimiz
  • 2.2.4. Konuşma hızını ayarlamak
 • 2.3. Metin Değerlendirme Teknikleri
  • 2.3.1. Ussal anlatım
  • 2.3.2. Duygusal anlatım
  • 2.3.3. Türkçe’deki kısaltmaların okunuşu
  • 2.3.4. Türkçe’de kısaltmaların yazılışı
  • 2.3.5. Saat değerlerinin sesletimi
  • 2.3.6. Söyleyişi karıştırılan sözcükler
  • 2.3.7. Gereksiz sözcük kullanımı
  • 2.3.8. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
  • 2.3.9. Türkçe’ye geçmiş yabancı kökenli kelimeler
 • 3.1. Beden Diline Giriş
 • 3.2. Beden Dilinin Keşfi
 • 3.3. Beden Dili ve İletişim
 • 3.4. Beden Dilinde Sözsüz İletişim ve Unsurları
  • 3.4.1. Yüz İfadeleri
  • 3.4.2. El ve Kol Hareketleri
  • 3.4.3. Kişiler Arası Mesafe
   • 3.4.3.1. Mahrem mesafe
   • 3.4.3.2. Kişisel - samimi mesafe
   • 3.4.3.3. Sosyal mesafe
   • 3.4.3.4. Topluma açık mesafe
  • 3.4.4. Fiziksel görünüş
  • 3.4.5. Ortam ve içerik ilişkisi
  • 3.4.6. Dokunuşlar
   • Mesleki
   • Sosyal
   • Dostluk
   • Yakınlık
  • 3.4.7. Hareket
  • 3.4.8. Ses
  • 3.4.9. Beden dilini sergileme çeşitleri
   • Tekrarlayıcı
   • Çelişkili
   • Tamamlayıcı
   • Alternatif
   • Güçlendirici/Hafifletici
   • Düzenleyici
   • Kasıtlı
   • Doğaçlama
 • 3.5. Jest ve Mimikleri Tanıyalım
  • 3.5.1. Jestler
   • Heyecan jesti
   • Aksiyon jesti
   • Taklit jesti
   • Duygu jesti
   • İşaret jesti
   • Yer ve durum belirtmek üzere yapılan jestler
   • Boyut belirten jestler
   • Şekil belirten jestler
   • Sayı belirten jestler
  • 3.5.2. Vücudumuz ne diyor?
   • Gözler
   • Kaşlar
   • Ağız
   • Baş
   • Kollar
   • Eller
   • Parmaklar
   • Bacaklar
   • Vücut
  • 3.5.3. Yüzümüzdeki duygular
   • Alın ve Kaşlar
   • Gözler
   • Ağız ve dudaklar
  • 3.5.4. Baş hareketleri
  • 3.5.5. Eller ve parmaklar
  • 3.5.6. Tokalaşmak
   • Eşit statüde tokalaşma tarzı
   • Üstünlük belirten tokalaşma tarzı
   • Boyun eğen tokalaşma tarzı
 • 3.6. İş Yaşamında Beden Dili
   3.6.1. İş Ortamı
  • Muhafazakar
  • Rahat
  • Endüstriyel
  • Akademik
 • 3.7. Kültürlerarası İletişim ve Beden Dili
  • 3.7.1. “Gel” anlamına gelen el işaretleri
  • 3.7.2. İki elin parmak uçlarını birleştirme ifadesi
  • 3.7.3. Başparmak ve işaret parmağı ile daire oluşturma ifadesi
  • 3.7.4. Şakak gösterme ifadesi
  • 3.7.5. Gülme ifadesi
  • 3.7.6. Dil çıkarma ifadesi
  • 3.7.7. Çene sıvazlama ifadesi
  • 3.7.8. El çırpma ifadesi
  • 3.7.9. Tehdit etme ifadesi
 • 3.8. Mülakata girişte, etki bırakmak ve politik olmak
  • 3.8.1. Başlangıç önemlidir
  • 3.8.2. Doğal olmaya dikkat edin
  • 3.8.3. Tokalaşırken özgüvenli olduğunuzu gösterin
  • 3.8.4. Gülümseyin
  • 3.8.5. Kendinizi kasmayın ve dik oturmaya dikkat edin
  • 3.8.6. Yavaş, sakin ve tane tane konuşun
  • 3.8.7. Kollarınızı bağlamayın
  • 3.8.8. Elleriniz masanın üstünde tutun altında değil
  • 3.8.9. Saçınızla, sakalınızla, kulağınızla veya elbisenizle oynamayın
  • 3.8.10. Dudak büzmekten kaçının
  • 3.8.11. Kaşlarınızı çatmayın
  • 3.8.12. El parmak uçlarınızı birleştirin, özgüven göstergesi
  • 3.8.13. Abartılı el kol hareketleri yapmayın
  • 3.8.14. Bacaklarınızı sallamayın sabit durmaya özen gösterin
  • 3.8.15. Sakin davranın ve elinizi yumruk yapmayın
  • 3.8.16. Saate bakıp durmayın
  • 3.8.17. Göz teması kurmaktan kaçınmayın
  • 3.8.18. İşe alım uzmanının tam karşısına oturmamaya dikkat edin
  • 3.8.19. Başınızı fazla sallamayın
  • 3.8.20. Uyuşuk uyuşuk oturmayın
 • 3.9. Renklerin iş yaşamında kullanımı
  • Kahverengi
  • Kırmızı
  • Yeşil
  • Siyah
  • Lacivert
  • Turuncu
  • Mor
  • Gri
  • Pembe
  • Sarı
  • Beyaz
 • 4.1. Topluluk önünde etkili konuşma
  • 4.1.1. Hitap için
  • 4.1.2. İyi bir sunum 4 açıdan değerlendirilir
  • 4.1.3. Sunum alan hakimiyeti
  • 4.1.4. Hazırlıklı konuşma
  • 4.1.5. Tek kişilik (Konferans-nutuk-demeç)
 • 5.1. İyi bir konuşmacının özellikleri
 • 5.2. Topluluk önünde konuşma yöntemleri
 • 5.3. Hazırlık yapın
 • 5.4. Kürsüde konuşma
 • 5.5. Konuşma korkusunun nedenleri
 • 5.6. Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenme Ve Heyecan Kontrolü
 • 5.7. Konuşmayı Bozan Etkenler
 • 5.8. Etkileyici görünüş oluşturun
 • 5.9. Göz temasının önemi
 • 5.10. Son söz
Önerilen Diğer Eğitimler
...
Gülgûn Feyman